Sẵn sàng giao dịch?

Liên hệ:

+61 291 362 580

support@noortrades.com

Cảnh báo rủi ro:

Cảnh báo rủi ro: NoorTrade là một thương hiệu của GONNAFLEX Limited. Giao dịch Ngoại hối (Forex) và Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có tính đầu cơ cao, mang mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn có thể bị thua lỗ một số hoặc tất cả vốn đầu tư của bạn, do đó, bạn không nên đầu cơ với số vốn mà bạn không được phép thua lỗ. Bạn nên hiểu biết tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch ký quỹ. Trang web này được tiếp thị và điều hành bởi GONNAFLEX Limited có trụ sở tại 71-75, Shelton Street, Covent Garden, London, England. Các điều khoản pháp lý bị hạn chế: Chúng tôi không thiết lập các tài khoản cho các cư dân của một số khu vực giới hạn pháp lý nhất định bao gồm Hoa Kỳ. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Điều khoản & Điều kiện.