bonds

Trái phiếu

Trái phiếu là công cụ thu nhập cố định, đại diện cho khoản vay mà chính phủ hoặc tập đoàn vay mượn. Trái phiếu thường được phát hành bởi các chính phủ như một cách để vay tiền, để tài trợ cho cơ sở hạ tầng trong phạm vi quyền hạn của họ. Theo truyền thống, trái phiếu phải trả một mức lãi suất cố định cho những người rút tiền, trái phiếu rất hấp dẫn các nhà giao dịch thích đầu tư mà ít rủi ro hơn. Tất cả các trái phiếu đều có ngày đáo hạn, đây là ngày kết thúc của khoản vay khi số tiền gốc phải được trả lại đầy đủ.

Đòn bẩy 1:100
Biến động thấp
Thu nhập ổn định
Tỷ lệ lãi suất cao
ĐĂNG KÝ
bonds

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Forex

Cổ phiếu

Hàng hóa

Chỉ số