commodities

Hàng hóa

Hàng hóa là nguyên liệu thô bất kỳ có thể được mua hoặc bán trên toàn thế giới. Cách phổ biến nhất mà Hàng hóa được giao dịch là thông qua các hợp đồng tương lai có trên các sàn giao dịch tài chính. Giá trị của một Hàng hóa phản ánh trực tiếp xu hướng cung và cầu trên toàn cầu. Giá của một Hàng hóa tăng khi nhu cầu tăng, và ngược lại. Thị trường hàng hóa có tính thanh khoản cao và giá cả rất biến động, vì nó chịu ảnh hưởng tiếp từ các sự kiện toàn cầu.

Đòn bẩy 1:10
Kỹ quý thấp
Mua hoặc bán
Thị trường 24/5
ĐĂNG KÝ
commodities

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Forex

Cổ phiếu

Chỉ số

Trái phiếu


Warning: file_get_contents(https://www.iplocate.io/api/lookup/44.212.99.248): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests in /home/customer/www/noortrades.com/public_html/wp-content/themes/marq/templates/footer.php on line 27