Công cụ

NoorTrades với hàng trăm công cụ tài chính phù hợp nhu cầu và lợi ích của tất cả các nhà giao dịch. Hãy khám phá những lợi thế của từng công cụ dưới đây.

Forex

Thị trường Forex là thị trường tài chính lớn nhất và thanh khoản nhất trên thế giới, rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nhờ tính biến động cao.

Cổ phiếu

Cổ phiếu thường là nền tảng của một danh mục đầu tư, vì lịch sử của chúng vượt trội so với các công cụ tài chính khác.

Hàng hóa

Thị trường hàng hóa có tính thanh khoản cao và giá cả rất biến động, vì chúng chịu ảnh hưởng trực tiếp với các sự kiện toàn cầu.

Chỉ số

Chỉ số là cách phổ biến để các nhà đầu tư đánh giá hiệu suất chung của thị trường, vì chúng cung cấp tầm nhìn rộng rãi về các xu hướng hiện tại.

Trái phiếu

Trái phiếu phải trả một mức lãi suất cố định cho những người rút tiền, khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với các nhà giao dịch thích đầu tư rủi ro thấp hơn.